Το Φαινόμενο της Πεταλούδας

Το Φαινόμενο της Πεταλούδας

Η ζωή μας στο “σήμερα” είναι αποτέλεσμα επιλογών και πράξεων του “χτες”. Ο κόσμος μας είναι πολύπλοκος και κάποιες φορές οι μικρές μας αποφάσεις και πράξεις έχουν μικρή ή καμία επίδραση στην μεγάλη εικόνα. Ωστόσο, αν δώσουμε περισσότερη σημασία στις λεπτομέρειες της ζωής μας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα μικρά πράγματα λειτουργούν σαν καταλύτες. Καταλύτες…

Becoming a Godmother

Becoming a Godmother

It’s been 8 years, since the day I have been asked to be a godmother of a friend’s second child, a newborn son. I was really honored and flattered, not only being the spiritual mother of a child but as well being part of a new family. Of course I said yes, even though I…

Savor Beauty

Savor Beauty

Beauty is commonly described as a feature of objects that makes these objects pleasurable to perceive. Such objects include landscapes, humans and work of art. Beauty has a positive aesthetic value, as it provides pleasure by virtue of our experience of its allure. In our daily lives, we experience so many things that captivate our…

A love bond

A love bond

Each Love Story is Unique. Each Engagement Ring depicts this story and embody the past, present and future of the bond between two people. Who pops the question? It is traditional that the man picks the ring for his woman. However, we should not forget that today Love comes in many forms and we seek to celebrate…

End of content

End of content